องค์กรรณรงค์แก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาจากมาเลเซียเข้าพบองค์กรสื่อไทย

IMG_7175_crop IMG_7182_crop

นางสาวเจนนี่ หว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลชนและการสื่อสาร พร้อมด้วย นายวันโมฮัมหมัด อัซรี วัน จาฟาร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ จาก Global Movement of Moderates ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลมาเลเซียให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เข้าพบ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายก นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และนางสาวกรชนก รักษาเสรี อนุกรรมการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจา และการสร้างความสัมพันธ์ของ 3 องค์กร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย