สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยัง ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

 

 

NEW EN IG share for nepal 01-01

 

NEW TH IG share for nepal 01-01