๔ องค์กรวิชาชีพสื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม นักข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวร่วมสวมเสื้อรณรงค์ “เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ”

๔ องค์กรวิชาชีพสื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม

นักข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวร่วมสวมเสื้อรณรงค์ “เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ”

นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อที่ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน รวมทั้งการสร้างความตระหนักในสังคมถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อ ซึ่งคือเสรีภาพของประชาชน

โดยในปีนี้จัดในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย อ่านแถลงการณ์ของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ โดยนางมิซาโกะ อิโต ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค แผนกการสื่อสารและสารสนเทศ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) การกล่าวไว้อาลัยให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิต  การอ่านแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนร่วมของ ๔ องค์กรสื่อ และการเสวนาเรื่อง “ สื่อไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน;เสรีภาพหรือครอบงำ” โดยมีผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค นายภัทระ คำพิทักษ์  ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายเทพชัย หย่อง    นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นวิทยากร

รวมทั้งบรรดาสื่อมวลชนภาคสนามและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์จะร่วมกันสวมเสื้อรณรงค์“เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ”ซึ่งเป็นเสื้อคอปกสีน้ำตาล ปักตราสัญลักษณ์สีส้ม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นต้นไปและจะสวมกันอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้งในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

 

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ห้องอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

๐๙.๓๐ น.         อ่านแถลงการณ์ของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ

นางมิซาโกะ อิโต

ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค แผนกการสื่อสารและสารสนเทศ

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 

๐๙.๔๐ น.         กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

นายมานพ ทิพย์โอสถ   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุปัน รักเชื้อ           อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๐๙.๕๐  น.        แถลงการณ์ร่วม ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  

นายวันชัย วงศ์มีชัย     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายเทพชัย หย่อง       นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๑๐.๐๐ น.       เสวนาเรื่อง  “สื่อไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน : เสรีภาพ หรือ ครอบงำ?”

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุวรรณา จิตประภัสสร์                มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

นายภัทระ คำพิทักษ์                        ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายเทพชัย หย่อง                          นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์             สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                      ผู้ดำเนินรายการโดย

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

๑๒.๐๐ น.         จบกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download (300458.pdf,PDF, Unknown)

Download (program_WPFD_2015_april_30.pdf,PDF, Unknown)

Download (pressrelease_WPFD_2015_april_30.pdf,PDF, Unknown)