สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 65 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

001 002 003

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิย.2558 เวลา 14.30 น. คุณสวิชย์ บำรุงสุข  กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย รองประธานอนุฯ  และคุณสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า  โดยมีคุณหลิน เซิ่ง รองกรรมการผู้จัดการสายบรรณาธิการ  เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด

• หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า เป็นหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยที่มีประวัติยาวนานที่สุด ในจำนวนหนังสือพิมพ์จีนที่มีอยู่ 6 หัวในประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.2493 สำนักงานตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง อาคารเก่าของห้างเอส.เอ.บี กรุงเทพมหานคร และมียอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศ ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าเป็นหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียวที่เปลี่ยนมาใช้ตัวอักษรจีนตัวย่อ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า และตลาดใหม่ๆ ที่เข้ามาเพิ่มขึ้น

 

004 005