สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 24 ปี นสพ.ประชามติ


74813

 

วันนี้ (9 ก.ค.) เวลา 14.00 น. คุณชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ คุณเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการ คุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธาน คณะอนุกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสมา ชิกสัมพันธ์ คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธาน และคุณสมนึก จันทร์เจิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 24 ปี ก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด โดยมีคุณจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ เจ้าของและบรรณาธิ การ และคุณญาณี แววคล้ายหงษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคตราด

74823

หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2535 ฉบับปฐมฤกษ์ 28 มิถุนายน 2535 โดยมีนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ เป็นเจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา นายกฤษฏาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ จ. ตราด ในทุกด้าน ประการสำคัญที่สุด คือ เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการกระทำของผู้มีอำนาจ และการตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ

ในช่วงปีที่ 4 – 5 หนังสือพิมพ์เริ่มได้ข่าวเชิงสืบสวน และการตรวจสอบการทุจริต การใช้อำนาจของผู้มีอำนาจ จนได้รับการยอบรับว่า หากมีการทุจริตและไม่เป็นธรรมที่ไหน “ประชามติ” จะเข้าไปตรวจสอบและนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่สนว่าผู้ที่กระทำผิดเป็นใคร

 

  S__8216603S__8216604