สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับสมัครนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ในฐานะผู้จัดการ โครงการหนังสือเล่ม เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  สมาคมฯจะได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและเรื่องราวการต่อสู้ ความยากลำบากในชีวติการทำงาน รวมไปถึงแนวทางการฟันฝ่าปัญหาต่างๆ จนประสบความสำเร็จของนักหนังสือพิมพ์ โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยบทรายงานที่สะท้อนภาพการทำงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า ๒๐ คน

โดยนักเขียน  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. สนใจในประวัติการทำหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์  ๒. มีผลงานในลักษณะสกู๊ป (แนบผลงานมาให้คณะกรรมการมาอย่างน้อย ๑ ชิ้น)  ๓. สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีการหารือและวางแผนงานร่วมกับบรรณาธิการเล่ม  

สำหรับนักเขียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ส่งประวัติพร้อมแนบผลงานสกู๊ปมาที่tjareporter@gmail.com ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

www.tja.or.th

Download (2015_July_13เส้นทางคนหนังสือพิมพ์.pdf,PDF, Unknown)