บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

Download (ร่างฯ-สื่อมวลชนฉบับปรับ.doc,DOC, Unknown)

Download (ร่างสาระสำคัญ-พรบ-สื่อมวลชน-แก้ไข-1-14-ก.ค.58-ลาสุด.doc,DOC, Unknown)