สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี นสพ.สากล

6322

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ เหรัญญิกฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และ นายสมนึก   จันทร์เฉิด อนุประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์สากล โดยมีนายเกรียง วงศ์สุขศิริ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สากล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมแชงกรี – ลา

6324

หนังสือพิมพ์สากลรายวัน หรือ “ซื่อเจี้ยยื่อเป้า” เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาจีนชั้นในประเทศไทย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มก่อตั้งในวันที่ 26 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1955 ต่อมา กลุ่มบริษัทหนังสือพิมพ์ “เหลียนเหอเป้า” ในไต้หวัน ได้เข้ามาควบรวมกิจการ ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้กลายเป็นหนึ่งในเครือข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน ที่ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือและยุโรป กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อขนาดใหญ่ระดับโลก

 

หนังสือพิมพ์สากลรายวันได้มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการผู้อ่านซึ่งเป็นชาวจีนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่ได้เข้ามาพำนักอาศัยหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเน้นรายงานข่าวที่ฉับไวทันสถานการณ์ ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตในการผลิตและรายงานข่าวสารที่สดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ มีเนื้อหาหลากหลาย สร้างสรรค์ เที่ยงธรรมและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการได้ ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นสื่อภาคภาษาจีนชั้นนำในสังคมไทย เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นคุณภาพ จนเป็นที่นิยมและจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม ปัจจุบันมีนายเกรียง วงศ์สุขศิริ เป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สากล