สภาหนังสือพิมพ์ฯ ขอความร่วมมือสื่องดเสนอภาพ-ข้อมูลผู้ต้องหา ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ชี้ละเมิดสิทธิฯ

logo

สภาหนังสือพิมพ์ฯ ขอความร่วมมือสื่องดเสนอภาพ-ข้อมูลผู้ต้องหา ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ชี้ละเมิดสิทธิฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8/2558 ที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรสมาชิก ให้ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลและภาพต่อสาธารณชนในสองกรณีด้วยกัน โดยกรณีแรกคือการเปิดเผยภาพและข้อมูลของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ถูกตำรวจจับกุกตัวและนำตัวมาแถลงข่าว และกรณีที่สองคือการเสนอภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากการกระทำทั้งสองกรณีอาจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วยตามลำดับ

จากการที่สภาการหนังสือพิมพ์ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่องผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีที่มีผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม เป็นเหตุให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลจากการแถลงข่าวออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศและชื่อเสียง ผลการตรวจสอบของกรรมการสิทธิดังพบว่าสื่อมวลชนมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะนำกรณีนี้ไปเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา โดยขอให้รัฐบาลกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้กำชับสื่อมวลชนให้มีความรอบคอบในกระบวนการตรวจสอบและนำเสนอการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก

นายภัทระกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกงดการเผยแพร่ภาพผู้ป่วยขณะอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากการเสนอภาพดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย ตามที่ได้บัญญัติไว้โดยแพทยสภา ทั้งนี้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดประชุมผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเสนอแนะในเรื่องนี้และแสวงหาแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

 

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

CCI23092558_001

CCI23092558_0014 CCI23092558_0015 CCI23092558_0019 CCI23092558_0020 CCI23092558_0021 CCI23092558_0022 CCI23092558_0023 CCI23092558_0024 CCI23092558_0025 CCI23092558_0026 CCI23092558_0027 CCI23092558_0028

 

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน.rar (138 downloads )