ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว ไปร่วมเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ภาพประธานสภาการ นสพ.ยื่นหนังสือลาออก

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว ไปร่วมเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายภัทระ คำพิทักษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยในหนังสือลาออกระบุว่า เนื่องจากได้ตอบรับเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นงานที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิชาชีพและองค์กรสื่อมวลชน แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นการขัดแย้งต่อผลประโยชน์ เพราะต้องมีการเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสื่อในรัฐธรรมนูญ เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวและป้องกันผลกระทบต่อองค์กร จึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยได้ขอบคุณกรรมการทุกท่านและสมาชิกทั้งหมดที่ได้สนับสนุนและเสียสละทำงานร่วมกันมาโดยตลอด

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า นายภัทระ เป็นกรรมการประเภท 1 (เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ) จึงต้องเลือกกรรมการเพื่อมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรรมการประเภท 1 เช่นกัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อย 3 คน หรือไม่เกิน 5 คน และส่งหนังสือแจ้งองค์กรสมาชิกให้ทราบทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป โดยระหว่างนี้ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนประธาน จนกว่าจะได้ประธานคนใหม่

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

6 ตุลาคม 2558