สมาคมนักข่าวฯจัดค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย พาชมเมืองโบราณและอบรมวาดภาพการ์ตูน

สมาคมนักข่าวฯจัดค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย พาชมเมืองโบราณและอบรมวาดภาพการ์ตูน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กำหนดจัดกิจกรรม “กระจิบ กระจาบ พิราบน้อย รุ่นที่ 9 ” ให้แก่บุตร ธิดา สมาชิก ที่ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558  เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกฯ ได้มีโอกาสสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆทั่วประเทศไทย โดยจำลองมาจากสถานที่จริง เป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค  นอกจากจะได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะด้านการวาดภาพการ์ตูน โดยมีวิทยากรจากสมาคมการ์ตูนไทยมาอบรมการวาดการ์ตูนเบื้องต้นสำหรับเด็กโดยสีไม้ให้ด้วย
เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด  กรณีที่และกรณีที่เป็นเด็กเล็ก (ป.1-ป.2) อนุญาตให้ผู้ปกครองไปด้วยได้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  20 ตุลาคม 2558  สนับสนุนโดย บริษัท วิระประกันภัยจำกัดมหาชน ลงทะเบียนที่ www.tja.or.th โทร. 02-243-8673

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

กำหนดการกระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ่น 8
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม  2558ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน

07.00 น. ลงทะเบียน

07.30 น.  ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าว

9.00 น.  พิธีเปิดการอบรม โดย นายกสมาคมนักข่าว ผู้สนับสนุน

9.15 น.   ทัศนศึกษาเมืองโบราณ

12.00 น. พักอาหารกลางวัน

13.30 น. อบรมการวาดการ์ตูนเบื้องต้นสำหรับเด็ก (สีไม้)  โดยสมาคมการ์ตูนไทย

15.00 น.  จบกิจกรรมกระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ่น 8  ออกเดินทางจากเมืองโบราณกลับสมาคมฯ

16.30 น.  เดินทางถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โดยสวัสดิภาพ