สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 14 ปี นสพ.คม ชัด ลึก

 

18099

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก โดยมีนายบรรยงค์ อินทนา บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

18101

 

“คมชัดลึก” หนังสือพิมพ์รายวันที่นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้อ่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะทำให้ทุกข่าวทุกภาพ ทุกบทความเปี่ยมไปด้วยสีสัน ด้วยการนำเสนอ “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์” เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนายบรรยงค์ อินทนา เป็นบรรณาธิการบริหาร และนายเฉลียว คงตุก บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา