สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี นสพ. หลักเมือง จ.เพชรบูรณ์

11593

สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี นสพ. หลักเมือง จ.เพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 10 พ.ย. 2558 นายบุตรดา ศรีเลิศช้ย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17ปี นสพ.หลักเมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายกำแหง กลิ่นเทศ เจ้าของ-ผอ.-บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา รับมอบ ณ รร.โฮมแลนด์รีสอร์ท

11594

หนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ออกวางจำหน่ายจ่ายแจกฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 ราคาฉบับละ 5 บาท มีนโยบายนำเสนอข่าวสารเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม การเกษตร และบันเทิง ฯลฯ โดยมีคณะผู้ก่อตั้ง คือ นายกำแหง กลิ่นเทศ เป็นบรรณาธิการอำนวยการ นายธวัชชัย กลิ่นเทศ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคนแรก นายพนม เกิดศร เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ เป็นที่ปรึกษา

ปัจจุบันมี นายกำแหง กลิ่นเทศ เป็นเจ้าของ – ผู้อำนวยการและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์หลักเมืองเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือน จำนวน 12 หน้า จำหน่ายฉบับละ10บาท

หลักเมือง 1 ฉบับ 2หลักเมือง 1 ฉบับ 3ฉบับเดือน พย 58