สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 34 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

34 ปี_ฐานเศรษฐกิจ_1

วัันจันทร์ที่ 4 มกราคม 59 เวลา 14.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 34 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยมีนายจิตติศักดิ์ นันทพานิช บรรณาธิการบริหาร นายวิชัย สุวรรณบรรณ บรรณาธิการอาวุโส นายสมชาย สกุลอือ บรรณาธิการอาวุโส และนายอรุณ ลอตระกูล ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิ

34 ปี_ฐานเศรษฐกิจ_2

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยกลุ่มคนทำหนังสือพิมพ์ 10 คนภายใต้การนำของนาย สมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ ฉบับปฐมฤกษ์ของ นสพ. “ฐานเศรษฐกิจ” วางตลาดสู่สายตาคนไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม 2524
นสพ. ฐานเศรษฐกิจ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจที่มียอดผู้อ่านมากที่สุดในประเทศ เป็นครั้งแรกในปี 2529 โดยบริษัทวิจัยสื่อระดับประเทศขณะนั้นคือ บริษัท ดีมาร์ จำกัด หลังจากนั้นเป็นต้นมา “ฐานเศรษฐกิจ” ครองตำแหน่งยอดนิยมอันดับหนึ่งมาโดยตลอด และปัจจุบันมีนายจิตติศักดิ์ นันทพานิช เป็นบรรณาธิการบริหาร