ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 64 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

IMG_5116

คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วย คุณสุริยะ คชินทร กรรมการ คุณวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย อนุกรรมการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 64 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โดยมีคุณชัชวาลย์ คงอุดม คอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ร่วมด้วยคุณวิโรจน์ วัฒนธาดากุล และคุณสวิชย์ บำรุงสุข เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57