สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี นสพ.เสียงสาริกา

2532

เมื่อวันที่ 20 มกราคม เวลา 13.15 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม กรรมการฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี นสพ.เสียงสาริกา จ.นครนายก โดมมีนายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.เสียงสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

2533

หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา จังหวัดนครนายก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 และจัดจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เสียงสาริกา สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2547, รางวัลข่าวชมเชย ประจำปี 2546 และปี 2549 จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรางวัลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2552
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์เสียงสาริกาดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ นายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ และคณะ โดยวางจำหน่ายทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน นอกจากนี้ยังมีการส่งให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายกอีกด้วย