สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 56 ปี นสพ.ตงฮั้ว

174945

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 เวลา 13.20 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว โดยมีนายสมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ตงฮั้ว ถ.เจริญกรุง

174944

หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว ก่อตั้งโดย  นายสาคร  กยาวัฒนกิจ  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2504  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน  ใช้ชื่อว่า  “หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว”  โดยเริ่มจากกิจการขนาดเล็กจนปัจจุบันกลายเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  โดยมีการขยายและปรับปรุงกิจการมาโดยตลอดเป็นเวลา 56 ปี ปัจจุบันมีนายสมนึก กยาวัฒนกิจ เป็นประธานกรรมการ และนายภาวิช โตกะคุณะ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

3927