สภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 52 ปี นสพ.เดลินิวส์

4228

เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 52 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมีนายประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.เดลินิวส์

4229

นสพ.เดลินิวส์ ออกฉบับปฐมฤกษ์ในชื่อ แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2507 จำนวน16หน้า ราคา1บาท มีนายแสง เหตระกูล เป็นเจ้าของผู้อำนวยการ นายประพันธ์ เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายสนิท เอกชัย เป็นหัวหน้ากองในนามบริษัท ประชุมช่าง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี่พระยาการพิมพ์ และหัวนสพ.แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เป็นหัวเดลินิวส์อย่างเดียวเมื่อ 4มกราคม 2522 มีนายประชา เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ.เดลินิวส์ได้พัฒนามาตลอดจากสีเดียวมาเป็นสี่สี32หน้าราคา10บาท มียอดจำหน่ายอันดับ2 มาตลอดจนครบรอบ52ปี ปัจจุบันมีนายประชา เหตระกูล เป็นบรรณาธิการบริหาร นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

เดลินิวส์

4227