สภาการ นสพ.ทบทวนข้อบังคับจริยธรรม เน้นดูแลกันเองเพิ่มศักยภาพสมาชิก ให้ความสำคัญผู้บริโภคสื่อมากขึ้น

Download (สภาการ-นสพ.ทบทวนข้อบังคับจริยธรรม-1.pdf,PDF, Unknown)