สมาพันธ์นักนสพ. ครบ 36 ปี จัดเวที “สื่อไทยกับประชาคมอาเซียน”

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 36 ปี

จัดเวที “สื่อไทยกับประชาคมอาเซียน”

สื่อไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่หลัง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

สื่อไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรและคนทำสื่อจะต้องเรียนรู้และปรับวิธีคิดและการทำงานอย่างไรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้ฟังคำตอบและข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนาครั้งสำคัญ  “สื่อไทยกับประชาคมอาเซียน”  จัดโดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเอเซีย ห้องราชเทวี 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 13.00-16.00 น. ในโอกาสที่สมาพันธ์ฯครบรอบ 36 ปี  พบกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและสื่อมวลชนอาวุโส  ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน  คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น คุณมานิจ สุขสมจิตรอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคุณกวี จงกิจถาวร นักวิชาการอิสระ  ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐา โกมลวาทิน รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้แนวคิดต่อบทบาทของสื่อท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการเป็นประชาคมของอาเซียน

นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า  ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 36 ปีที่แล้ว สมาพันธ์ฯ มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทย  ในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและความร่วมมือของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน   ปัจจุบันสมาพันธ์ฯ มีสมาชิกที่เป็นสมาคมสื่อมวลชนต่างๆ 10 สมาคม