สภาการนสพ.แสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี นสพ.ประชามติ จ. ตราด

25 ปี ประชามติ(ตราด) 1

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 20.25 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี นสพ.ประชามติ จ.ตราด โดยมีนายจักร์กฤช แววคล้ายหงษ์ เจ้าของและบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณโรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล จ.ตราด

25 ปี ประชามติ(ตราด) 2

หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2535 และจำหน่ายฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ จ.ตราด ในทุกด้าน ประการสำคัญที่สุด เพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของผู้มีอำนาจ และการตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูงที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ
ปัจจุบันนสพ.ประชามติ จ.ตราด ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 25 โดยมีนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ เป็นเจ้าของและบรรณาธิการ

25 ปี ประชามติ(ตราด) 3