สภาการนสพ. แสดงความยินดี 46 ปี นสพ.เนชั่น

46 ปี นสพ.เนชั่น 1

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 12.40 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.เดอะ เนชั่น โดยมีนางสาวพัชรีย์ เหลืองอุทัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.เดอะ เนชั่น

46 ปี นสพ.เนชั่น 2

หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น โดยเนชั่น กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย เกิดจากหัวขบวน ที่มีบทบาทเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ อย่าง นายสุทธิชัย หยุ่น นายธรรมนูญ มหาเปารยะ และ ม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนชั่น กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องการช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นที่ปรึกษาเครือเนชั่น นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ นายทนง ขันทอง เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

46 ปี นสพ.เนชั่น 3