ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก ไม่กระทบเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลกันเอง

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก ไม่กระทบเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลกันเอง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ (21 ก.ค.) เป็นต้นไปนั้น เป็นสิทธิของหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่สามารถจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ เนื่องจากระบบการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในประเทศไทยเป็นระบบการควบคุมกันเองแบบสมัครใจ หนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิก    ก็สามารถสมัครหรือขอลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าแจ้งเหตุผลในการลาออกว่า เป็นเพราะตลอดระยะเวลา 19 ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการควบคุมกันเองและยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นได้นั้น ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ถือเป็นมุมมองที่แตกต่างไปของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในขณะที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ อีกกว่า 50 ฉบับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นต่อไป

“ปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขธรรมนูญเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสมาชิก รวมทั้งยกระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นและมีการทำงานเชิงรุกในการกำกับดูแลจริยธรรมของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่างการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าลาออกจากการเป็นสมาชิก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะร่วมกันผลักดันเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต่อไป”  นายชวรงค์กล่าว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

21 กรกฎาคม 2559

CCI21072559_0007