ปธ. สภาการฯ นำคณะสื่อเมียนมา พบพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2

18936

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมกรรมการ นำคณะสภาการสื่อมวลชนเมียนมา นำโดย Mr.Aung Hla Tun  รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรัฐสภา  ระหว่างนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแรงงานพม่าและการส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว

18942