6 องค์กรวิชาชีพสื่อฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงพล.อ.อคณิต ปธ.กรรมการธิการขับเคลื่อนฯ ด้านการสื่อสารมวลชน


31722

วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 10.00 น. 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง การจัดทำร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมี
พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัฐสภา 1 และนำเข้าพิจารณาในการประชุมเช้านี้

Download (จม.เปิดผนึกเรื่องการจัดทำร่าง-พรบ.คุ้มครองสื่อฯ-ยื่น-สปท..pdf,PDF, Unknown)