สภานสพ. แสดงความยินดี 11 ปี นสพ.อปท.นิวส์


11-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 20.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายภูวสิษฏ์ สุขใส กรรมการ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี นสพ.อปท.นิวส์ โดยมีนายชาญวิทยา ชัยกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรตำรวจ