สภานสพ. แสดงความยินดี ครบรอบ 61 ปี นสพ.สากล

61-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5-2

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 15.30 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 61 ปี นสพ.สากล โดยมีนายเกรียง วงศ์สุขศิริ กรรมการผู้อำนวยการ และนายเหยา เหวิน ซิน บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.สากล