สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี นสพ.เชียงใหม่นิวส์

25-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%8c

วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครอบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่