สถาบันอิศราเชิญส่งผลงานประกวด “รางวัลข่าวสิทธิเด็ก” ปีที่ 11

ขอเชิญสื่อมวลชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สื่อมวลชน นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็กให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้ สถาบันอิศรา และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มีการจัดแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทสื่อคือ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์และประเภทสื่อโทรทัศน์ แบ่งเป็นดังนี้

ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์มีทั้งหมด 3 รางวัล 1. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ (สื่อมวลชน) 2. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กรางวัลพิเศษเรื่องโภชนาการในเด็ก (สื่อมวลชน) 3. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (นิสิต นักศึกษา)

ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มีทั้งหมด 3 รางวัล 1. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อโทรทัศน์ (สื่อมวลชน) 2. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ สำหรับรางวัลนี้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสมารถเข้าประกวดได้ 3. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อสร้างสรรค์พิเศษ (เรื่องโภชนาการในเด็ก)

 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 538 / 1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.isranews.org และจะมีการประกาศผลรางวัลในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c