สมาคมนักข่าวฯจัดเสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ “เบื้องแรกประชาธิปตัย”

สมาคมนักข่าวฯจัดเสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ เบื้องแรกประชาธิปตัยซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ  “2475 เบื้องแรกประชาธิปตัย : บทเรียนในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายประจักษ์ ก้องกีรติ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายประกิต หลิมสกุล หรือ กิเลนประลองเชิงคอลัมนิสต์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ดำเนินการเสวนาโดย นายกานต์ เหมสมิติ  พร้อมชมกิจกรรมภาพลายเส้นประกอบเล่ม โดย นายพิสิทธิ์ ลีรัตนนุรัตน์

pr-book1

%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a3-%e0%b8%a7-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87