สภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี นสพ.โลกวันนี้

17-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.50 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี นสพ.โลกวันนี้ โดยมีนางเครือวัลย์ ประเสริฐราชกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปิ่นเกล้า นสพ.โลกวันนีั

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542
นิตยสารโลกวันนี้วันสุข (ทุกวันศุกร์) เริ่มจากเป็นฉบับพิเศษแทรกทุกวันศุกร์ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันในปี 2548 ต่อมาแยกออกมาเป็นนิตยสารหัวใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

ผู้ก่อตั้งคือ นายสมบูรณ์ อิชยาวรกุล บรรณาธิการจัดการ คือ นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ คณะบรรณาธิการ ประกอบด้วย นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ นายสมศักดิ์ ไม้พรต นางสาวฤทัยกาญจน์ อินแพง นางสาวกุมุทนาถ สุตนพัฒน์ เดิมปี 2542-2555 มีบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เป็นเจ้าของ ต่อมาในต้นปี 2556 ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท โลกวันนี้ จำกัด และเป็นเจ้าของสื่อต่างๆในชื่อ “โลกวันนี้” ทั้งหมด

ปัจจุบันมี นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ บรรณาธิการบริหาร นายสมศักดิ์ ไม้พรต บรรณาธิการ และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา