ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ภาคกลาง

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมองค์กรสมาชิกภาคกลาง ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ที่ห้องประชุม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์ หนังสือพิมพ์หัวหินสาร จ.ประจวบ 2.นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูรศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี 3.นายปิยะ วงษ์ไพศาล หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า จ.ราชบุรี 4.ผศ.ดร.อรุณรัตน์ ชิณวรณ์ มรภ.เพชรบุรี และ 5.นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค จ.สมุทรสงคราม

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559