สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๖ เพื่อบำเพ็ญกุศลศตมวาร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ จะจัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th โดยสมาคมได้จัดเตรียมร่มที่ระลึกและบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส ๖๐ ปี สมาคมฯ ไว้มอบให้สำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย

ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมบริจาคโลหิ
https://goo.gl/forms/Z0wWU9so3MUQQ2jM2

600104-blood-donate