สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 36 ปี นสพ.ฐานเศรษกิจ

%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-1

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 14.28 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายกานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฯ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฯ – ผู้จัดการโครงการ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยมีนายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร และนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต

%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยกลุ่มคนทำหนังสือพิมพ์ 10 คนภายใต้การนำของนาย สมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ ฉบับปฐมฤกษ์ของ นสพ. “ฐานเศรษฐกิจ” วางตลาดสู่สายตาคนไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม 2524 นสพ. และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจที่มียอดผู้อ่านมากที่สุดในประเทศ เป็นครั้งแรกในปี 2529 โดยบริษัทวิจัยสื่อระดับประเทศขณะนั้นคือ บริษัท ดีมาร์ จำกัด หลังจากนั้นเป็นต้นมา “ฐานเศรษฐกิจ” ครองตำแหน่งยอดนิยมอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

ปัจจุบันดำเนินการโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีนายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายยุทธนา นวลจรัส เป็นบรรณาธิการข่าว