รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา เผยประทับใจการต้อนรับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เรียนรู้การกำกับดูแลกันเองของสื่อไทยและพบปะแรงงานชาวเมียนมาในมหาชัย

คณะผู้แทนจากสภาการสื่อมวลชนเมียนมา นำโดย Mr. Aung Hla Tun รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้พบปะกับนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรกำกับดูแลสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศและในประชาคมอาเซียน

 

Mr. Aung Hla Tun กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่น และการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ

 

“หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของไทย รู้สึกประทับใจและอยากจะกลับไปเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับสื่อของเมียนมาทั้งหมด โดยการร่างขึ้นมาใหม่เลยทีเดียว” รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา กล่าว

 

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความประทับใจที่ได้ไปพบปะกับแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และเยี่ยมชมชุมชนชาวเมียนมา ในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ว่า “ขอบคุณมากที่มอบโอกาสให้ได้มาเห็นด้วยตาตนเองว่าแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไรและมีปัญหาอย่างไรบ้าง อยากให้สื่อมวลชนเมียนมาได้มาเห็นความเป็นจริงด้วยตนเองเช่นกัน และต้องการจะกลับไปแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับการส่งแรงงานข้ามชาติด้วย”

 

คณะผู้แทนของสภาการสื่อมวลชนเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย U Aung Hla Tun รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา และสมาชิกสภาการสื่อมวลชนเมียนมาอีก ๔ ท่าน ได้แก่ U Maung Maung San, U Han Nyunt, U Tin Maung Aye และ U Tin Tun

 

ทั้งนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เยี่ยมชมสื่อในเครือไทยรัฐ เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป และมหาชัยเคเบิลทีวี ได้เข้าพบนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว และพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา การค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนกับ พันเอก (พิเศษ) สุรินทร์ จันทร์เพียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

 

 

การเดินทางครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย