สมาคมนักข่าวฯ จัดกิจกรรมครบรอบ 62 ปี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมครบรอบ 62 ปี “Thai Journalists Association 62nd Anniversary” วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 17.30-20.15 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ

 

dk]kfbogoviN