สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 8 ปี นสพ.ปราการนิวส์

8 ปี ปราการนิวส์ 1

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 เวลา 19.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุประวัติ ศริลักษณ์ กรรมการ – อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มอบสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี นสพ.ปราการนิวส์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายคเณศ กมลพันธ์ เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปรากา

 

8 ปี ปราการนิวส์ 2

หนังสือพิมพ์ปราการนิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มี นายคเณศ กมลพันธ์ เป็นเจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังจัดตั้งข่าวออนไลน์ ชื่อ ปราการนิวส์ออนไลน์ เพื่อเปิดเป็นช่องทางให้ผู้รับข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว กว้างขวางขึ้น โดยคลิ๊กทาง www.prakannews.com ซึ่งดูได้ทั้งใน Google และ Facebook ได้อีกด้วย
ปัจจุบันมีนายคเณศ กมลพันธ์ เป็นเจ้าของ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 613/208 หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ