ปธ. สภาการ นสพ. เยี่ยมให้กำลังใจ “เจ๊ยุ”

 

2830 2849

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นางยุวดี ธัญญสิริ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 2 สมัย และปัจจุบันเป็นคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมีพล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ รับมอบกระเช้า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560