สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 53 ปี นสพ.เดลินิวส์

407163

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 15.10 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายกานต์ เหมสมิติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด  อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 53 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมีนายประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

407164

          นสพ.เดลินิวส์ ออกฉบับปฐมฤกษ์ในชื่อ แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2507 จำนวน 16 หน้า ราคา 1 บาท มีนายแสง เหตระกูล เป็นเจ้าของผู้อำนวยการ นายประพันธ์ เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายสนิท เอกชัย เป็นหัวหน้ากองในนามบริษัท ประชุมช่าง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี่พระยาการพิมพ์ และหัวนสพ.แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ เป็นหัวเดลินิวส์อย่างเดียวเมื่อ 4 มกราคม 2522 มีนายประชา เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
ปัจจุบันมีนายประชา เหตระกูล เป็นบรรณาธิการบริหาร นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา