สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 11 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์

เสรีชนนิวส์ 1

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560 เวลา 09.49 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์ โดยมี พ.อ.อ.นพดุล ใจอารีย์ เจ้าของ เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เสรีชนนิวส์ 2