สภาการนสพ. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ กำแหง กลิ่นเทศ นสพ.หลักเมือง

74837

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พร้อมด้วยกรรมการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายกำแหง กลิ่นเทศ เจ้าของ หนังสือพิมพ์หลักเมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์