สื่อฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น สัมมนา “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”

9832

คณะสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ” จัดโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไทยพีบีเอส เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย