สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ ขอความร่วมมือตรวจสอบการนำเสนอข่าว และกำหนดมาตรการแก้ปัญหากรณีพ่อฆ่าลูก Live facebook

Download (25-04-2560-letter.pdf,PDF, Unknown)