ประกาศฯ เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เนื่องด้วย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น, ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของได้เสียชีวิตลงและหยุดดำเนินกิจการ       ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ พ้นสภาพการเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560