สภาการนสพ. และองค์กรสมาชิกร่วมแถลงข่าวจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

4791

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และองค์กรสมาชิกร่วมแถลงข่าวจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร เพื่อให้กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คลิปงานแถลงข่าว