สภาการนสพ. แสดงความยินดี 45 ปี นสพ.บ้านเมือง

600523บ้านเมือง 45 ปี

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 45 ปี นสพ.บ้านเมืองออนไลน์ โดยมี นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.บ้านเมืองออนไลน์ ถ.วิภาวดีรังสิต

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยการรวมตัวกันของนักหนังสือพิมพ์ และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง ตั้งเป็นบริษัท บ้านเมืองการพิมพ์ จำกัด มีมติให้นายวิจารณ์ ภุกพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ และนายมานะ แพร่พันธุ์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ซึ่งเป็นบุตรชายของ “ยาขอบ” (นักประพันธ์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ) เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์