สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 60 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

600608เกียฮั้วตงง้วน 60 ปี 1 600608เกียฮั้วตงง้วน 60 ปี

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) โดยมีนายสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการ และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ถนนเสือป่า

600608เกียฮั้วตงง้วน 60 ปี 2