สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี นสพ.เชียงใหม่นิวส์

600614เชียงให่นิวส์ 26 ปี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ นสพ.ธุรกิจภาคเหนือ สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครอบรอบ 26 ปี หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่