สภาการนสพ.แสดงความยินดี 67 ปี นสพ.สยามรัฐ

600623สยามรัฐ 67 ปี 1

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 11.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสุประวัติ ศริลักษณ์ อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ โดยมีนายชัชวาลย์ คงอุดม คอลัมนิสต์ และอดีต ส.ว. กรุงเทพมหานคร และนายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพิมพ์สยามรัฐ สะพานพระราม 8

600623สยามรัฐ 67 ปี 2

ประวัติหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำเนินการก่อตั้งโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ ปราโมช กับนายสละ ลิขิตกุล เมื่อต้นปี พ.ศ. 2493 เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พ.ศ. 2493 ยึดถือพุทธสุภาษิตว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม และข่มคนที่ควรข่ม”
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำเนินกิจการมาครบรอบ 67 ปี ในนาม บริษัท สยามรัฐ จำกัด มีนายชัชวาลย์ คงอุดม คอลัมนิสต์ นายกตพล คงอุดม เป็นกรรมการผู้จัดการ นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล เป็นบรรณาธิการบริหาร และนายทองแถม นาถจำนง เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา