นศ.นำเสนอผลการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

144389

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 16.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวปิดการนำเสนอผลการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย